Afgelopen vrijdag hielden we onze 3e soosavond van dit jaar. En het was weer als vanouds gezellig in de kantine van Softball vereniging Schoten. In totaal waren we er met 20 man/vrouw. Een aantal leden hadden voor de avond afgezegd vanwege bijvoorbeeld vakantie, wandelweekend, net vader geworden en andere bezigheden. Maar we hopen ze de volgende keer weer te mogen begroeten op de volgende soosavond met Barbecue (op 16 augustus). Die van vorig jaar was erg goed bevallen, dus ook dit jaar zullen we weer een barbecue gaan houden.

Om even voor 18.00 uur werd de deur geopend en hierna druppelden de leden naar binnen. Een kwartiertje daarna arriveerde Aad en Hansa met de maaltijd. Deze werd vakkundig door Aad en Paul, op de tafel die wij daarvoor gebruiken, neergezet. Na iedereen gegroet te hebben, mocht Aad, de Penningmeester, de avond openen (hij mocht ook een keer wat zeggen van de voorzitter).

Welkomswoord

We mochten op deze avond twee nieuwe leden begroeten (welkom Wouter en familie IJskes) en twee nieuwe aankomende leden (welkom Rob en Kristy). Dus dat gaat weer de goede kant op en beloofd veel goeds voor de toekomst. Ook hadden we de voorzitter (Roy) van de afdeling Amersfoort op bezoek. Leuke gesprekken mee gevoerd en het is ook heel belangrijk om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Na de opening van Aad konden we met z’n allen aan tafel. En er was voldoende “Blauwe hap” voor iedereen. En een ieder heeft het zich dan ook erg laten smaken. Leuke gespreken werden gevoerd en iedereen had het weer ontzettend naar het zin. Met de “jongeren” kort gesproken over de op te richten wandelgroep van de Bond van Wapenbroeders, waar zeker interesse naar is.

We kunnen weer terug kijken op een geslaagde avond. Volgende week zullen we een aantal leden weer begroeten op de Veteranendag van Heemstede, anderen mogelijk op de Landelijke Veteranendag.