De Bond van Wapenbroeders is een vereniging voor oud-verzetsmensen, veteranen en overige oud-militairen, en voor actief dienende leden van de krijgsmacht.

Veel mensen denken bij de Bond van Wapenbroeders dat ze er alleen zijn voor de oudere veteraan. Dit is niet helemaal waar. Er bevinden zich wel veel oudere veteranen onder de leden, maar inmiddels vinden steeds meer jongere veteranen en oud-militairen de weg naar de Bond van Wapenbroeders.

Doelstelling van de Bond van Wapenbroeders:

De vereniging heeft ten doel:

  1. het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel bij en de kameraadschap tussen haar leden;
  2. het ijveren voor het blijvend eren en op waardige wijze herdenken van de gevallenen;
  3. het behartigen van de individuele en collectieve belangen van hun leden en hun nabestaanden;
  4. het bevorderen van contacten tussen actief dienende militairen, veteranen en oud-militairen;
  5. het deelnemen aan gesprekken omtrent de problematiek van vrede en veiligheid en het uitdragen van de overtuiging, dat het instandhouden van een voldoende krachtige defensie noodzakelijk is;
  6. het bevorderen van contacten met gelijkgestemde organisaties, zowel nationaal als internationaal.

Wapenbroeder betekend: Krijgsmakker, Medestrijder, Strijdmakker, ofwel een maat in het leger. Waarbij de veteraan (jong of oud), oud-militair en actief dienende militair zijn verhaal kwijt kan onder gelijkgestemden. Dit is hetgeen ons binnen de Bond en de afdeling Kennemerland verbind. De ervaringen die we binnen het leger opgedaan hebben en die we binnen de afdeling met elkaar delen.

De pijlers waarop de afdeling Kennemerland rust zijn:

  • Saamhorigheid
  • Kameraadschap
  • Wederzijds respect en
  • Wederzijds vertrouwen

De Bond van Wapenbroeders is vertegenwoordigd in de Stichting Veteranen Platform, die onder andere als spreekbuis fungeert naar de Minister van Defensie.