Spelregels Wandelgroep

Leden hebben rechten, maar ook plichten. Ook het kader en de commissieleden moeten zich aan de spelregels houden. Deze spelregels zijn:

Voor de leden:

• Bijdragen aan een prettige sfeer binnen de groep.
• Sociaal gedrag.
• Respectvol met elkaar omgaan.
• Zich houden aan de leiding, aanwijzingen en instucties van het kader.
• Wandelen in wandeltenue (zie Wandeltenue).
• Afmelden het kader bij voortijdig groep verlaten.
• Bij problemen melding maken aan het kader
• Jaarlijkse bijdragen betalen
• Zich (onverplicht) beschikbaar stellen voor een vrijwilligerstaak.
• Samen uit, samen thuis.

Voor het kader en commissies:

• Geen te grote risico’s (ook financiële) nemen.
• Werkzaamheden verdelen over een voldoende grote groep mensen.
• Geen grote afhankelijkheid van de inzet van één persoon.
• Vooruitkijken en plannen
• Luisteren naar de wensen van de leden en zoveel als mogelijk daarnaar handelen en beslissen.
• Verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering.
• Kader vergadert minimaal 6 keer per jaar (of meer indien nodig), met een verslaglegging daarvan in de notulen en actielijst.
• Commissies proberen de opdracht van het kader zo goed als mogelijk uit te voeren.

Voor de meewandelende begeleider:

• Bij calamiteiten helpen, hulpverlening organiseren en coördineren.
• Een geblesseerde wandelaar nooit alleen laten.
• Improviseren als dat nodig is.
• Instructies geven bij schuilen voor onweer onderweg.