Vandaag bereikte me het trieste nieuws dat Bram van Woensel niet om onder ons is. Bram is zeer plotseling op 72 jarige leeftijd, op 12 juli 2020 overleden, slechts 14 maanden na het overlijden van zijn vrouw Erna.

Maandag 20 juli wordt er in kleine kring afscheid van Bram genomen in Crematorium Westerveld.

Bram kwam eind 2017 bij onze afdeling en ik heb altijd leuke gesprekken gehad over zijn uitzendingen en diensttijd.

Langs deze weg wil ik familie en vrienden van Bram heel veel sterkte toewensen voor nu en de komende tijd.

Patrick van der Vegt
Secretaris Wapenbroeders Kennemerland