Wandelen is een populaire hobby van veel mensen: jong en oud trekken er wekelijks op uit in de buurt met de hond, in het bos, op de hei of langs het strand. Wandelen heeft dan ook veel voordelen: je kunt het doen op de momenten die jou uitkomen, het is gratis, het is ontspannend en bovendien hartstikke gezond. Veel mensen lopen samen met hun partner, een sportieve buur of een goede vriend(in). Maar het kan ook zo zijn dat je niemand kent om samen mee te wandelen, of iemand kent die dezelfde afstanden loopt of op dezelfde tijdstippen. Een goede oplossing hiervoor is dan om je aan te sluiten bij een wandelgroep.

Definitie van wandelen

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgedragen. (Hardlopen, joggen of rennen valt dus niet onder wandelen).

Wandelgroep Wapenbroeders

De Wandelgroep Wapenbroeders (WG-W) is een groep van enthousiaste, sociale, gemotiveerde en stimulerende leden van de Bond van Wapenbroeders, van verschillende leeftijd en uit verschillende plaatsen woonachtig in Nederland, die in een ongedwongen, vrijblijvende en in gezellige sfeer in groepsverband willen wandelen, buiten willen zijn, hun conditie willen verbeteren of op peil willen houden.

Behalve het wandelen van een wandeltocht is het sociale aspect, de saamhorigheid en kameraadschap van groot belang en zal hoog in het vaandel staan. Het maakt niet uit welke rang je vroeger had of tot welke lichting je behoorde en op welke ladder je nu staat in de maatschappij, iedereen is gelijk en welkom.

Doelstelling WG-W

De WG-W heeft als doel het beoefenen van de wandelsport, maar dan op militaire leest geschoeid. En voorts de wandelsport onder de leden van de Bond van Wapenbroeders te stimuleren.

De WG-W tracht dit doel te bereiken door in detachementsverband deel te gaan nemen aan Nationale en Internationale wandeltochten, zoals bijvoorbeeld:

En bij deze wandeltochten willen we toch vooral de saamhorigheid en kameraadschap uitstralen naar buiten toe.