Op 15 augustus herdenken we ieder jaar bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan. Omdat op 15 augustus 1945 er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam.

Voor de meeste van ons is echter de viering van 5 mei meer bekend, omdat Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijdt van de Duitse overheersing. Echter op die datum is er in voormalig Nederland-Indië echter nog geen bevrijding. De Japanse overheersing drukt in de hierop volgende maanden nog zwaar op alle inwoners van dat land en ver daarbuiten.

Als gevolg van de oorlog wonen er in Nederland inmiddels ruim 2 miljoen mensen met wortels in voormalig Nederlands-Indië. Met allen een eigen (oorlogs-)verhaal. Een brede mix van Nederlanders met o.a. een Indische, Molukse, Papoea, Chinese of Indonesische achtergrond.

Op én rondom 15 augustus wordt er tijdens herdenkingen door het hele land stil gestaan bij deze gedeelde geschiedenis.

Indië Herdenking Haarlem

De formele Indië Herdenking vond plaats in Den Haag bij het Indisch Monument. In Haarlem werd ook op kleine schaal een herdenking gehouden in wooncomplex Lieflijk Indië. Deze herdenking werd georganiseerd door Stichting St. Jacob en Stichting Indische Ouderenraad Haarlem (SIOH).

Deze herdenking vond afgelopen donderdag plaats op 15 augustus van 11.00 tot 12.15 uur. Hierbij was een vlagceremonie die door leden van de Wapenbroeders afdeling Kennemerland werd opgeluisterd. (Jan Gorter, Nico Kors, Frans van der Vegt, Theo van der Vegt, Hansa Eerelman, Ron Bechthold en Nico Baan, bedankt..!) Tussen beide vlagceremonies (‘halfstok’ en ‘vlag in top’) werd een korte herdenkingsdienst gehouden door Ds. Otto Ruff.

Programma van deze dag

1. Welkomswoord
2. Gedicht (Linda Neijendorf)
3. Toespraak 2e generatie (Joke Rijken) “Herdenken en herbeleven”
4. Lied: “Schoon ver van jou”
5. Schriftlezing: Deuteronomium 4: 9, 10
6. Overdenking
7. Lied: “Bengawan Solo”
8. Persoonlijk gedenken
9. Toespraak 3e generatie: “Vrede en veiligheid” (Aldo de Notti)
10. Lied: “Blijf mij nabij”
11. Onze Vader
12. Zending en Zegen

De herdenking eindigde met een kort samenzijn, onder het genot van een hapje en drankje, waarbij de aanwezigen hun bittere en zoete herinneringen met elkaar konden delen.