Op vrijdag 10 mei 2019 vond de tiende Dag der Banieren plaats op Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. In het Bedrijfsrestaurant hadden zich een kleine honderd deelnemers verzameld rond de koffie of thee en de bekende plak cake. Aanwezig waren onder meer de burgemeesters van Venray en Gemert-Bakel en het nagenoeg het voltallige Bondsbestuur met de Raad van Advies van de Bond van Wapenbroeders.

In zijn openingstoespraak heette de voorzitter van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland, dhr. Frans Maes, alle aanwezigen van harte welkom.

Vanwege de weersomstandigheden vonden de optredens van de banierwachten plaats in de gymnastiekzaal, die zich hiervoor prima leende. Het optreden van de 9 banierwachten werden aangekondigd door de speaker dhr. Joop Vroone. Door alle banierwachten werd het beste van hun kunnen getoond.

Een bijzonderheid was het optreden van de banierwacht van de Afdeling Midden-Brabant met twee dames. De wacht bestaande uit de dames Saskia Heezen (commandant), Claudia Snelleman (3e vrouw) en Elroy Treling (banierdrager). Zij gaven een zeer verdienstelijke demonstratie van hun kunnen. Aansluitend vond het optreden plaats van de 7 mansformatie Bondsbanierwacht. Dit was weer een vlekkeloze demonstratie van de kwaliteiten.

De jury, bestaande uit de heren Van Eldik,  Beekwilder en Rejack, waren weer duidelijk onder de indruk van het niveau van de optredens, hetgeen tijdens de algemene terugkoppeling aan de banierwachten na het diner werd overgedragen.

PARESTO had weer haar beste beentje weer voorgezet door een geweldige rijstmaaltijd te verzorgen met een toetje, dat bij eenieder goed in de smaak viel.

’s Middags was de gelegenheid aanwezig om naar het museum te gaan waar veel artilleriestukken te bezichtigen waren en de vroegere geleide wapens. Voor een deskundige uitleg in het museum was weer gezorgd.

Door degenen die achterbleven in de Mess werd op de muziek van Ber Donkers regelmatig gedanst. Bij dhr. Jo Jochems kon diverse militaria worden bekeken. Om 15.45 uur vond de grote prijsuitreiking plaats. Eerst werden de ceremoniemeester tijdens het optreden van de banierwachten, dhr. Joop Vroone en de grote stimulator van de baniertrainingen, dhr. Jim Overklift in het zonnetje gezet en bedankt. Daarna ontvingen de deelnemende banierwachten ieder een aandenken voor hun optreden uit handen van de voorzitter, dhr. Fans Maes.

Rond 16.00 uur werden al veel handjes geschud en vertrokken veel deelnemers huiswaarts. Teruggekeken kan worden op een bijzonder geslaagde dag.

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers: >

Naar de foto’s van dhr .Wiel Mackus: > 

Naar de foto’s van dhr. Hans Kroes: >