Afgelopen donderdag, 20 juni 2019, was de Algemene Leden Vergadering van de Bond van Wapenbroeders. Deze ALV werd gehouden bij de Echo’s Home “de Schakel” in Ermelo. Zo’n 80 vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen uit het land waren hierbij aanwezig. Voor de afdeling Kennemerland was dat de secretaris en ons nieuwe lid, Wouter Tenger-geurtz. Wouter was door een lid van het bestuur uitgenodigd. Na het binnentreden van de Bonds banier was de vergadering om 10.40 uur officieel geopend.

Bestuur van de Afdeling Amersfoort

Bestuur van de Afdeling Amersfoort en de secretaris Afdeling Kennemerland aan een tafel. Foto: © Floris Berkhof

Er is goed vergaderd en er werden nieuwe afspraken en beloftes gedaan. Zowel het bondsbestuur alsook de afdelingen zullen hieraan moeten gaan werken. De vergadering werd enige tijd geschorst voor de lunch, welke uit een heerlijke “Blauwe Hap” bestond. Na de lunch werd de vergadering weer hervat.

Erelidmaatschap Dhr. Edwin Jacobs

Tijdens deze ALV is wapenbroeder Edwin Jacobsz benoemt tot erelid van de Bond van Wapenbroeders. dhr. Edwin Jacobsz werd hiermee volkomen verrast.

De Algemeen Voorzitter van de Bond, dhr. Edwin Saiboo memoreerde in zijn toespraak dat binnen de Bond er drie verschillende instrumenten zijn om de dankbaarheid en de waardering tot uitdrukking te brengen. Dit zijn de Bondsmedaille en het Kruis van Verdienste. Het Erelidmaatschap komt pas in beeld indien er sprake is van verdiensten van de ‘buitencategorie’, die raken aan het voortbestaan van de Bond, de structuur en de organisatie van de Bond en de maatschappelijke relevantie.

Erelid Edwin Jacobsz

Uitreiking van de oorkonde aan het nieuwe Erelid Edwin Jacobsz – Foto: © Floris Berkhof

Het Erelidmaatschap werd dhr. Edwin Jacobsz onder meer toegekend vanwege:

  • het als voorzitter van de Afdeling Roermond destijds nieuw leven inblazen van de afdeling;
  • het na de opheffing van de gewesten oprichten van het samenwerkingsverband Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland en zijn optreden als voorzitter hiervan;
  • het mede oprichten van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten en zijn optreden als voorzitter hiervan;
  • het bij voortduring op de kaart zetten van de Bond van Wapenbroeders in het algemeen en de betrokken afdelingen / ISB in het bijzonder zijn optreden in diverse commissies en samenwerkingsverbanden zoals als voorzitter Commissie Tenue, Ceremonieel en Exercitie en Public Relations.

Naast bovenvermelde activiteiten voor de Bond van Wapenbroeders is dhr. Jacobsz onder meer:

  • voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag. Op 14 juni 2019 leverde hij zijn bijdrage aan de organisatie van een groots Anjerconcert in Roermond.
    Op 22 juni 2019 vindt in Roermond voor de 15e maal onder zijn leiding de groot opgezette Limburgse Veteranendag plaats.
  • bestuurslid Stichting Herdenking bevrijding Thorn.

Om deze redenen heeft het Bondsbestuur dhr. Edwin Jacobsz benoemd tot Erelid. Onder luid applaus nam hij een mooie oorkonde in ontvangst van de Algemeen Voorzitter Edwin Saiboo en het Erelid Bil Thomson. Ook voor zijn partner Suze was er een mooie bos bloemen. Onze hartelijke felicitaties aan Edwin Jacobsz.

De afsluiting van de Algemene Leden Vergadering

Het bondsbestuur werd ook ter verantwoording geroepen en er werden kritische vragen gesteld tijdens de rondvraag. Om 1500 uur werd de ALV afgesloten waarna nog een gezellig samenzijn was, waarbij nog veel onduidelijkheden werden rechtgezet. Hierna is een ieder weer huiswaarts gekeerd. Kortom een vruchtbare dag voor de Bond van Wapenbroeders

Zoals gebruikelijk wordt de afdeling verder geinformeerd over de resultaten van deze vergadering tijdens onze eerstvolgende afdelingsbijeenkomst in augustus.