Op 4 mei stond Heemstede stil bij dodenherdenking. Tijdens de dodenherdenking herdenkt de gemeente Heemstede de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de gevallenen in oorlogssituaties en vredesmissies sindsdien. ’s Avonds was er een stille tocht vanaf het raadhuis naar de herdenkingsplek aan de Vrijheidsdreef, bij het Vrijheidsbeeld en het Joods Monument. Hier volgde een korte ceremonie. Ceremoniemeester was de heer Ap van Leeuwen van de Heemsteedse veteranen en gastspreker was de inwoner van Heemstede, David Asser die een toespraak hield.

De stoet vertrok om 19.40 uur vanaf het raadhuis en arriveerde kort voor 20.00 uur bij de herdenkingsplek aan de Vrijheidsdreef. Om 20.00 uur werd twee minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de gevallenen. Voor mindervaliden waren er zitplaatsen beschikbaar.

Bij de herdenkingsplek op de Vrijheidsdreef stonden ook bankjes voor kinderen zodat zij een eigen plek hadden. Aan het slot van de ceremonie was er gelegenheid om langs de monumenten te defileren. Voor alle kinderen waren bloemen beschikbaar die zij zelf bij het monument konden leggen. Daarnaast kon iedereen natuurlijk zelf meegebrachte bloemen bij het monument neerleggen. Ook werd iedereen uitgenodigd om een steen te leggen bij het joods monument, het Boek van de Namen. (Steentjes waren ter plekke beschikbaar).

Gastspreker David Asser

De gastspreker was dit jaar David Asser. Hij woont in Heemstede en is rector-bestuurder van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam. Als inwoner maakt hij onderdeel uit van de Heemsteedse gemeenschap en als hoofd van het zijn school vormt hij ook een schakel naar de jongeren.

Kranslegging

De Heemsteedse veteranen stonden als erewacht rondom het Vrijheidsbeeld. Hier werden vervolgens kransen gelegd.

  • de burgemeester en teamchef van de politie Kennemer Kust legden een krans namens de gemeente Heemstede; 
  • gevolgd door een vertegenwoordiging (Nico Kors en Ab) van en namens alle veteranen;
  • gevolgd door leerlingen van en namens de Heemsteedse scholen;

Daarna was er gelegenheid voor de overige aanwezigen om bloemen en een steentje te leggen bij de oorlogsmonumenten. Waarna iedereen weer huiswaarts ging.