De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om.

De Nederlanders die een Nederlandse Vlag in huis hebben, gebruiken deze vaak op 27 april en op 4 en 5 mei: daarna verdwijnt de vlag weer in de kast. Het kan voorkomen dat hij even een zijn donkere plek verlaat om aan te geven dat de zoon of dochter des huizes geslaagd is voor een examen of (en dat kan en mag) wanneer iets gevierd wordt, bijvoorbeeld een jubileum, huwelijk, ja zelfs een verjaardag.

Wanneer en hoe te vlaggen

Wat is nu eigenlijk een vlaggenprotocol? Een vraag die je eigenlijk maar op een manier kunt beantwoorden: Richtlijnen wanneer en hoe de Nederlandse vlag dient te worden gebruikt.

Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen“uitgebreid vlaggen” en “beperkt vlaggen”. Bij “uitgebreid vlaggen” wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals op Koningsdag. Bij “beperkt vlaggen” behoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de ministeries, benevens van de hoofdgebouwen van de niet (rechtstreeks) onder de ministeries vallende instellingen, zoals die van de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Hoge Raad der Nederlanden.

Vaste data voor het vlaggen

De data waarop van de rijksgebouwen of uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd moet worden zijn:

Datum Gelegenheid
31 januari (1 februari) verjaardag van prinses Beatrix BV
27 april (26 april) Koningsdag UV
4 mei (4 mei) Nationale dodenherdenking, met halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur zomertijd) UV
5 mei (5 mei) Nationale Bevrijdingsdag UV
17 mei (18 mei) Verjaardag van Koningin Máxima BV
laatste zaterdag in juni Veteranendag UV
15 augustus (16 augustus) formeel einde Tweede Wereldoorlog UV
derde dinsdag in september opening van de Staten-Generaal (alleen in Den Haag) UV
7 december (8 december) verjaardag van de Prinses van Oranje BV
15 december (16 december) Koninkrijksdag BV

 (Indien een datum op een zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dient op de tussen haakjes vermelde datum te worden gevlagd.)

Halfstok vlaggen

Ten teken van rouw wordt de vlag half stok gehesen. Op 4 mei hangen we vlag halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang. Alleen de Nederlandse vlag, uiteraard zonder oranje wimpel. Bij het halfstok hijsen van de vlag wordt deze eerst in top gehesen en daarna weer langzaam gestreken tot de onderzijde van de vlag op de helft van de vlaggenmast is. Bij het inhalen geldt dezelfde procedure, alleen andersom.

Gebruik oranje wimpel

Op Koningsdag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van het koninklijk huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. Bij alle andere bijzondere gelegenheden zoals Bevrijdingsdag en Dodenherdenking wordt de Nederlandse vlag gehesen zonder oranje wimpel. De oranje wimpel zag het levenslicht bij het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

De Nederlandse vlag

Wist u dat de Nederlandse vlag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang gehesen mag worden, tenzij aan beide zijden de Nederlandse vlag volledig verlicht is. Wanneer de Nederlandse vlag gehesen wordt samen met andere vlaggen, dient de Nederlands vlag een ereplaats in te nemen. De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien.