Met de Bond van Wapenbroeders gaat het op zich wel goed, er wordt langs alle kanten flink aan de weg getimmerd. Momenteel ook bij de Afdeling Kennemerland met deze website. Het hebben van een eigen website is zeker een aanwinst. Het is het medium van en voor de toekomst waarmee we proberen meer mensen te bereiken en de Bond van Wapenbroeders onder de aandacht te brengen.

Ledenwerving

Helaas hebben we de afgelopen jaren weer een aantal dierbaren moeten verliezen. Hierdoor zullen we meer aandacht moeten gaan geven aan ledenwerving, voor nieuw aanwas binnen de vereniging. Omdat duidelijk is dat oud-militairen niet altijd op de hoogte zijn dat zij zich bij de Bond van Wapenbroeders kunnen aansluiten zijn we deze ledenwervingsactie gestart. En voor wie de Wapenbroeders als organisatie niet kent wil ik dit even toelichten.

De Wapenbroeders zijn ontstaan uit oud Indië-, Korea-, en Nieuw-Guineagangers en natuurlijk Tweede Wereldoorlog veteranen en oud-verzetsmensen. Daarnaast zijn er door de jaren heen andere uitgezondenen lid geworden. Momenteel zijn nieuwe leden die bijvoorbeeld als dienstplichtige of beroeps militairen, zonder uitzendstatus bij onze krijgsmacht hebben gediend, ook van harte welkom. Onze organisatie is uitgegroeid tot een grote landelijke organisatie genaamd de Bond van Wapenbroeders.

Afdeling Kennemerland

De Bond van Wapenbroeders is onderverdeeld in verschillende afdelingen en Noord-Holland telt twee afdelingen. De afdeling Kennemerland is daar één van, de afdeling Amstelland is de andere.

De afdeling Kennemerland werd een aantal jaren geleden samengevoegd uit de regio’s Noord-, en Zuid-Kennemerland en Noord-Holland-Noord (Blauwe en Oranje gedeelte op de kaart), waar onze leden wonen. Mede door het teruglopen in ledenaantallen zijn deze regio’s samengevoegd.

We komen zes keer per jaar samen op onze bijeenkomsten in het gebouwtje van de Softbalclub Schoten in Haarlem-Noord, waar we tevens genieten van een heerlijke blauwe hap (Indische maaltijd) en in de zomer van een Barbecue. En wij houden hierbij één keer per jaar onze Algemene Ledenvergadering. Naast onze bijeenkomsten zijn wij ook aanwezig bij de verschillende veteranendagen, herdenkingen en evenementen in Noord-Holland.

De Doelstellingen

De doelstellingen van de Afdeling Kennemerland zijn:

  • Het door activiteiten kweken en bevorderen van de saamhorigheid;
  • Het behartigen van de individuele belangen;
  • Het herdenken van de omgekomen lotgenoten;
  • Aandacht hebben voor de nabestaanden van onze omgekomen lotgenoten;
  • Aandacht hebben voor de achterban van de personen die uitgezonden zijn of zijn geweest;
  • Het onderhouden en bevorderen van contacten en samenwerking met andere afdelingen en Identiteitsgroepen van de Bond  van Wapenbroeders;
  • Het bevorderen, onderhouden en samenwerken met verenigingen en andere instanties met gelijke doelstellingen.

Mocht je meer willen weten over onze activiteiten, neem dan contact op met onze secretaris Patrick van der Vegt. Je bent van harte welkom.