Op vrijdag 10 mei 2019 zal de jaarlijkse reünie tevens Dag der Banieren worden gehouden op de Luitenant-generaal Bestkazerne. Het adres is Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.

Het programma van de Dag der Banieren is:

09.00 – 10.00 uur : Ontvangst met koffie/ thee in het Bedrijfsrestaurant (geb. 320).
10.00 – 10.15 uur : Welkomstwoord door de voorzitter RCT WZ-NL, dhr. Frans Maes.
10.15 – 10.45 uur : Oefenen met de banier- / vlagwachten en instructie.
10.45 – 11.45 uur : Optreden en jurering banier- / vlagwachten.
11.45 – 13.15 uur : Gezellig samenzijn. In deze periode zal de jury zich beraden over de prestaties van de banier- / vlagwachten).
13.15 – 14.15 uur : Rijstmaaltijd.
14.15 – 16.45 uur : Gezellig samenzijn met mogelijkheid tot dansen. Tijdens dit samenzijn zullen de prijzen aan de banier- / vlagwachten worden uitgereikt.
14.15 – 16.30 uur : Museum Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging geopend.
17.00 uur              : Afsluiting, waarna iedereen de kazerne verlaat (hopelijk met een goede herinnering aan deze dag).

De persoonlijke bijdrage voor deelnemers van de samenwerkende afdelingen van de Bond van Wapenbroeders in de provincies Noord-Brabant en Limburg is € 7,00 per persoon. De bijdrage voor deelnemers van buiten het samenwerkingsverband is € 9,00 per persoon.

U kunt zich met uw evt. partner / begeleider aanmelden voor de Dag der Banieren tot zondag 21 april 2019 bij de secretaris van uw afdeling / identiteitsgroep. U wordt verzocht bij de aanmelding de volgende gegevens te vermelden van u en uw evt. partner / begeleider:
• naam en voorletter(s), eventuele voorvoegsel(s),
• geboortedatum,
• nummer identiteitsbewijs.

Het “spontaan” aanmelden aan de poort voor deelname aan de Dag der Banieren is helaas niet mogelijk.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris van uw afdeling / identiteitsgroep.

Wij hopen velen van u op 10 mei 2019 op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel te mogen verwelkomen.