Tijdens de wandeltocht “de 30 van Zandvoort” op 24 maart 2018 werd het idee geboren om een Wandelgroep – Bond van Wapenbroeders in het leven te roepen, met als doel het beoefenen van de wandelsport in groepsverband. Hoe dat er uit zou moeten zien werd in de tijd erna uitgewerkt in een oprichtingsplan. Dit plan werd ook aan het bondsbestuur voorgelegd in de ALV van 2019 en werd zeer positief ontvangen. Een en ander moest nog nader uitgewerkt worden en het idee was om in 2020 van start te gaan met het formeren van een wandelgroep.

Maar dan kwam de Corona crisis om de hoek kijken en kwam hiermee alles stil te liggen. Wandeltochten werden gecanceld, evenementen mochten geen doorgang meer vinden, grote samenkomsten werden verboden. Dus hiermee kwam het formeren van de wandelgroep ook in de ijskast te liggen. Maar nu het gelukkig weer de betere kant op gaat en de versoepelingen er aan zitten te komen, wordt het ook weer tijd om een wandelgroep te gaan formeren.

Met het opstellen van het oprichtingsplan is er ook nagedacht over hoe de wandelgroep herkenbaar zou kunnen zijn voor zowel publiek als organisatie bij de wandeltochten. Hierbij is gedacht aan een wandeltenue en is gekozen om de Bondskleuren Oranje en Blauw te gaan dragen. Het ‘basis’ wandeltenue van de WG-BvW zal er als volgt uit gaan zien:

• Baret met onderdeelsembleem
• Oranje Poloshirt met WG-BvW embleem
• Blauwe lange (gevechts-)broek (Marine/Marechaussee)

Het embleem van de wandelgroep is afgeleid van het logo op de website van de Bond van Wapenbroeders als herkenning aan de Wapenbroeders. Behalve het wandelen van wandeltochten is vooral ook het sociale aspect, de saamhorigheid en kameraadschap hierbij van groot belang en zal dit hoog in het vaandel staan. En het is tevens een mooie manier om de Bond van Wapenbroeders ook onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. De eerste poloshirt is nu bedrukt met dit embleem en is in handen van uw secretaris. Hieronder het resultaat van de bedrukking.