Profiel en taakomschrijving bestuurslid “Penningmeester” van de Afdeling Kennemerland

Profiel:

Binnen het bestuur van de vereniging is het bestuurslid Penningmeester verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging.
De penningmeester beheert de bankrekeningen, kasgelden en geldstromen. De penningmeester ondersteunt de bestuursvergaderingen voor wat betreft finaciële zaken; hij wordt bij ziekte of afwezigheid vervangen door een der andere bestuursleden. De penningmeester heeft affiniteit met veteranen, oud-militairen en hun gemeenschap waar ze in leven, instellingen en verenigingen die gelieerd zijn aan de veteranenwereld. Hij houdt zich bezig met de doelstellingen die de vereniging heeft en met de visie en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Beheert de financiën van de vereniging
 • Int jaarlijks de ledencontributie
 • Is eindverantwoordelijk voor adequate afwikkeling van alle facturen voor de vereniging
 • Ondersteunt en adviseert de overige leden van het bestuur in het bepalen van beleid mbt financiële zaken
 • Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.
 • Legt verantwoording af over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging.
 • Bevordert de samenwerking tussen de vereniging en andere partijen.
 • Zorgt voor een goede in en externe vertegenwoordiging van het bestuur
 • Blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen mbt veteranenzaken.
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de  besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste (bestuurs)lid
 • Draagt bij aan het behoud van de binnen de vereniging afgesproken cq. gewenste mentaliteit en sfeer
 • Conformeert zich aan de binnen het bestuur geldende Gedragscode

Functie eisen:

 • Goede communicatieve en (finacieel)administratieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen
 • Affiniteit met de veteranen wereld
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met veteranen en hun eventuele problematiek