Profiel en taakomschrijving bestuurslid “Algemeen Bestuurslid” van de Afdeling Kennemerland

Profiel:

Binnen het bestuur van de vereniging is het Algemeen Bestuurslid mede verantwoordelijk voor de invulling van de doelstellingen en activiteiten binnen de vereniging.
Het Algemeen Bestuurslid kan meerdere taken uitvoeren binnen het bestuur die los staan van de taken van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester). Voorbeelden hiervan zijn de PR/Communicatie (website, Facebook), invulling van de verenigingsactiviteiten en leiding geven aan (tijdelijke) commissies.
Het Algemeen Bestuurslid heeft affiniteit met veteranen, oud-militairen en hun gemeenschap waar ze in leven, instellingen en verenigingen die gelieerd zijn aan de veteranenwereld. Hij houdt zich bezig met de doelstellingen die de vereniging heeft en met de visie en de lange termijn planning die behoren bij deze functie. Hij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de vereniging
 • Denkt actief mee inzake bepaling en uitvoering van het beleid van de verening
 • Voert het in de bestuursvergaderingen afgesproken beleid mbt de vereniging uit
 • Verantwoording afleggen over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging
 • Geeft leiding aan in te stellen (tijdelijke) commissies (bijv. Activiteitencommissie)
 • Bevordert de samenwerking tussen de vereniging en andere partijen.
 • Bewaakt mede de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.
 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur
 • Blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen mbt veteranenzaken
 • Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de  besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze (eventueel via de voorzitter) bij het juiste (bestuurs)lid
 • Draagt bij aan het behoud van de binnen de vereniging afgesproken cq. gewenste mentaliteit en sfeer
 • Conformeert zich aan de binnen het bestuur geldende Gedragscode

Functie eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen
 • Affiniteit met de veteranen wereld
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met veteranen en hun eventuele problematiek